ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    توجه توجه :پس از ارسال تیکت، پاسخ بخش پشتیبانی به شماره تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. تلفن های پشتیبانی ما به شرح زیر خواهد بود.

    02144878345 - 02144879630    بسیار خب

    تیکت عمومی وجود ندارد